Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
22.045.808,06 RSD
2.Zaduženje
12.452.204,29 RSD
3.Odobrenje
321.764,31 RSD
4.Novo stanje
9.915.368,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.09.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.265.254,30 RSD
2.Ostala plaćanja - sredstva grada
10.186.949,99 RSD
Ukupno:
12.452.204,29 RSD