Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.475.881,31 RSD
2.Zaduženje
100.020.139,44 RSD
3.Odobrenje
99.842.480,45 RSD
4.Novo stanje
11.298.222,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.09.2023. godine

1.Plate
99.662.411,45 RSD
Ukupno:
99.662.411,45 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.09.2023. godine

1.Plate
100.019.388,25 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknada za usluge koje vrši UT Bg
751,19 RSD
Ukupno:
100.020.139,44 RSD