Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.500.788,72 RSD
2.Zaduženje
129.969,00 RSD
3.Odobrenje
457.596,23 RSD
4.Novo stanje
8.828.415,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.10.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
129.969,00 RSD
Ukupno:
129.969,00 RSD