Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.962.748,66 RSD
2.Zaduženje
351.228,74 RSD
3.Odobrenje
3.718.729,33 RSD
4.Novo stanje
14.330.249,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
73.458,80 RSD
2.Ostala plaćanja
277.769,94 RSD
Ukupno:
351.228,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.10.2022. godine