Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.787.567,59 RSD
2.Zaduženje
19.160.065,80 RSD
3.Odobrenje
19.036.469,90 RSD
4.Novo stanje
12.663.971,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.10.2023. godine

1.Lekovi
3.272.025,63 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
8.971.431,12 RSD
3.Energenti
4.292.048,73 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
205.710,15 RSD
5.Lekovi van ugovora
2.341.264,42 RSD
6.Ostala plaćanja
77.585,75 RSD
Ukupno:
19.160.065,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.10.2023. godine