Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.974.136,10 RSD
2.Zaduženje
69.470.997,20 RSD
3.Odobrenje
68.459.976,50 RSD
4.Novo stanje
5.963.115,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.11.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
283.458,00 RSD
Ukupno:
283.458,00 RSD