Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.873.214,02 RSD
2.Zaduženje
73.974.816,47 RSD
3.Odobrenje
73.226.640,92 RSD
4.Novo stanje
6.125.038,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.11.2019. godine

1.Plate
72.578.228,36 RSD
Ukupno:
72.578.228,36 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.11.2019. godine

1.Plate
73.556.522,91 RSD
2.Lekovi
41.120,97 RSD
3.Lekovi van ugovora
377.172,59 RSD
Ukupno:
73.974.816,47 RSD