Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.350.185,82 RSD
2.Zaduženje
197.958,00 RSD
3.Odobrenje
8.375.900,67 RSD
4.Novo stanje
14.528.128,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
7.973.791,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
8.270.166,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
172.958,00 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
197.958,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.11.2020. godine