Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.222.248,43 RSD
2.Zaduženje
8.171.462,51 RSD
3.Odobrenje
8.165.433,96 RSD
4.Novo stanje
7.216.219,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.11.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
347.524,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologij
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.745.440,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.11.2021. godine

1.Lekovi
1.445.599,10 RSD
2.Energenti
2.249.255,04 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.301.112,78 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.335.176,15 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
586.200,43 RSD
6.Ostala plaćanja
254.119,01 RSD
Ukupno:
8.171.462,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.11.2021. godine