Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
12.430.059,14 RSD
2.Zaduženje
12.272.753,40 RSD
3.Odobrenje
7.861.051,03 RSD
4.Novo stanje
8.018.356,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.531.119,22 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
223.479,01 RSD
Ukupno:
3.754.598,23 RSD