Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.454.155,16 RSD
2.Zaduženje
339.017,33 RSD
3.Odobrenje
5.000.387,67 RSD
4.Novo stanje
11.115.525,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.12.2019. godine

1.Lekovi
292.533,34 RSD
2.Ostala plaćanja
46.483,99 RSD
Ukupno:
339.017,33 RSD