Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
18.562.059,70 RSD
2.Zaduženje
1.074.947,82 RSD
3.Odobrenje
146.825,00 RSD
4.Novo stanje
17.633.936,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.12.2023. godine

1.Plate
51.797,37 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg i Sredstva Grada Novog Sada
1.023.150,45 RSD
Ukupno:
1.074.947,82 RSD