Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.554.041,39 RSD
2.Zaduženje
53.290.623,37 RSD
3.Odobrenje
53.076.202,92 RSD
4.Novo stanje
10.339.620,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
2.496.118,43 RSD
Ukupno:
2.496.118,43 RSD