Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
9.436.493,11 RSD
2.Zaduženje
2.714.562,93 RSD
3.Odobrenje
208.186,00 RSD
4.Novo stanje
6.930.116,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.01.2020. godine

1.Energenti
2.520.802,93 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
193.760,00 RSD
Ukupno:
2.714.562,93 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.01.2020. godine