Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.592.939,48 RSD
2.Zaduženje
4.213.063,37 RSD
3.Odobrenje
1.530.449,31 RSD
4.Novo stanje
8.910.325,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.01.2021. godine

1.Lekovi
523.601,82 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.190.280,46 RSD
3.Lekovi van ugovora
914.786,46 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
584.394,60 RSD
Ukupno:
4.213.063,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.01.2021. godine