Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.171.137,09 RSD
2.Zaduženje
4.430.959,98 RSD
3.Odobrenje
4.831.131,64 RSD
4.Novo stanje
5.571.308,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.01.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.954.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.394.666,67 RSD
Ukupno:
4.349.333,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.01.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.020.206,58 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.410.753,40 RSD
Ukupno:
4.430.959,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.01.2022. godine