Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.004.845,09 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
332.535,00 RSD
4.Novo stanje
5.337.380,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD