Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
8.822.478,56 RSD
2.Zaduženje
4.156.752,35 RSD
3.Odobrenje
158.900,00 RSD
4.Novo stanje
4.824.626,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.443.729,17 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
615.697,72 RSD
3.Ostala plaćanja
97.325,46 RSD
Ukupno:
4.156.752,35 RSD