Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.657.135,90 RSD
2.Zaduženje
55.226.736,47 RSD
3.Odobrenje
56.676.182,34 RSD
4.Novo stanje
9.105.581,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.03.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
670.326,78 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.402.354,22 RSD
Ukupno:
2.072.681,00 RSD