Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.338.408,49 RSD
2.Zaduženje
120.000,00 RSD
3.Odobrenje
71.843,00 RSD
4.Novo stanje
4.290.251,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.03.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal - MM-KOMERC DOO
120.000,00 RSD
Ukupno:
120.000,00 RSD