Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.049.868,80 RSD
2.Zaduženje
6.471.943,63 RSD
3.Odobrenje
1.296.069,29 RSD
4.Novo stanje
6.873.994,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.03.2019. godine

1.Lekovi
1.126.812,87 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.072.262,88 RSD
3.Energenti
2.815.545,28 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
417.831,60 RSD
5.Ostala plaćanja
39.491,00 RSD
Ukupno:
6.471.943,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.03.2019. godine