Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.543.161,79 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
243.072,00 RSD
4.Novo stanje
5.786.233,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD