Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
8.579.283,39 RSD
2.Zaduženje
7.583.229,93 RSD
3.Odobrenje
4.161.918,38 RSD
4.Novo stanje
5.157.971,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.03.2024. godine

1.Energenti
3.912.591,38 RSD
Ukupno:
3.912.591,38 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.03.2024. godine

1.Energenti
3.912.591,38 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.047.116,04 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
620.116,00 RSD
4.Ostala plaćanja
3.406,51 RSD
Ukupno:
7.583.229,93 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.03.2024. godine