Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.489.510,82 RSD
2.Zaduženje
6.696.552,48 RSD
3.Odobrenje
845.089,29 RSD
4.Novo stanje
2.638.047,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.04.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
726.614,97 RSD
Ukupno:
726.614,97 RSD