Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.734.738,12 RSD
2.Zaduženje
2.536.206,22 RSD
3.Odobrenje
248.348,00 RSD
4.Novo stanje
2.446.879,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
202.040,88 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
104.235,79 RSD
Ukupno:
306.276,65 RSD