Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
16.004.274,44 RSD
2.Zaduženje
6.263.468,15 RSD
3.Odobrenje
668.492,54 RSD
4.Novo stanje
10.409.298,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.04.2021. godine

1.Lekovi
3.371,50 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
132.605,50 RSD
3.Energenti
269.516,78 RSD
Ukupno:
405.493,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.04.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.907.588,22 RSD
2.Lekovi
169.248,76 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
154.997,30 RSD
4.Ostala plaćanja
31.633,85 RSD
Ukupno:
6.263.468,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.04.2021. godine