Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.795.753,83 RSD
2.Zaduženje
673.889,00 RSD
3.Odobrenje
200.036,00 RSD
4.Novo stanje
5.321.900,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
573.883,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
100.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
6,00 RSD
Ukupno:
673.889,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.04.2023. godine