Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.557.042,23 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
177.080,00 RSD
4.Novo stanje
4.734.122,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.05.2017. godine

1.Prevoz
2.630,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
185.333,33 RSD
Ukupno:
187.963,33 RSD