Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.198.312,84 RSD
2.Zaduženje
11.921,00 RSD
3.Odobrenje
682.565,81 RSD
4.Novo stanje
4.868.957,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.05.2020. godine

1.Prevoz
4.766,67 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
5.961,94 RSD
3.Ostala plaćanja
1.192,39 RSD
Ukupno:
11.921,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.05.2020. godine