Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.085.791,05 RSD
2.Zaduženje
898.401,75 RSD
3.Odobrenje
559.547,04 RSD
4.Novo stanje
3.746.936,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.05.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
18.036,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
488.231,15 RSD
3.Ostala plaćanja - Iznos prinudne naplate u korist fizičkog lica
392.134,60 RSD
Ukupno:
898.401,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.05.2019. godine