Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.573.036,36 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
3.116.829,67 RSD
4.Novo stanje
10.689.866,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.05.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD