Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.588.488,12 RSD
2.Zaduženje
879,46 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
6.587.608,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.05.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
879,46 RSD
Ukupno:
879,46 RSD