Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.676.942,09 RSD
2.Zaduženje
1.250,00 RSD
3.Odobrenje
2.673.492,34 RSD
4.Novo stanje
5.349.184,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.210.675,82 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
45.072,00 RSD
Ukupno:
2.255.747,82 RSD