Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.563.524,28 RSD
2.Zaduženje
173.739,00 RSD
3.Odobrenje
9.511.388,50 RSD
4.Novo stanje
12.901.173,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.06.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
3.897.554,66 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.356.186,27 RSD
3.Ostala plaćanja
501.071,66 RSD
Ukupno:
6.754.812,59 RSD