Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.237.747,55 RSD
2.Zaduženje
457.044,30 RSD
3.Odobrenje
192.158,00 RSD
4.Novo stanje
5.972.861,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
457.044,30 RSD
Ukupno:
RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.06.2019. godine