Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.541.490,85 RSD
2.Zaduženje
14.912.208,14 RSD
3.Odobrenje
15.458.627,16 RSD
4.Novo stanje
6.087.909,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
488.732,31 RSD
2.Lekovi
8.844,00 RSD
3.Energenti
591.767,42 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
4.624.427,06 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.06.2023. godine

1.Plate
8.038,46 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
488.732,34 RSD
3.Lekovi
3.538.316,21 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
1.302.059,00 RSD
5.Energenti
3.421.941,22 RSD
6.Materijalni i ostali troškovi
3.139.136,37 RSD
7.Lekovi van ugovora
2.393.995,67 RSD
8.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
618.993,60 RSD
9.Ostala plaćanja
995,27 RSD
Ukupno:
14.912.208,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.06.2023. godine