Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.516.153,18 RSD
2.Zaduženje
3.538.397,66 RSD
3.Odobrenje
302.318,61 RSD
4.Novo stanje
3.280.074,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.07.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
353.424,00 RSD
Ukupno:
353.424,00 RSD