Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.590.290,13 RSD
2.Zaduženje
6.136.606,68 RSD
3.Odobrenje
17.365.364,47 RSD
4.Novo stanje
18.819.047,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.07.2020. godine

1.Energenti
13.943.975,34 RSD
Ukupno:
13.943.975,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
4.642.594,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
750.860,40 RSD
3.Lekovi van ugovora
478.319,91 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
264.831,45 RSD
Ukupno:
6.136.606,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.07.2020. godine