Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.901.071,59 RSD
2.Zaduženje
1.929.786,67 RSD
3.Odobrenje
2.143.812,87 RSD
4.Novo stanje
8.115.097,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.07.2021. godine

1.Plate
1.258,28 RSD
2.Lekovi
971.108,82 RSD
3.Energenti
56.603,69 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
825.815,88 RSD
Ukupno:
1.929.786,67 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.07.2021. godine