Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.733.900,85 RSD
2.Zaduženje
470.295,00 RSD
3.Odobrenje
35.306.762,63 RSD
4.Novo stanje
40.570.368,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.07.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
470.295,00 RSD
Ukupno:
470.295,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.07.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
470.295,00 RSD
Ukupno:
470.295,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.07.2022. godine