Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.455.838,13 RSD
2.Zaduženje
10.998.472,86 RSD
3.Odobrenje
7.440.396,07 RSD
4.Novo stanje
8.897.761,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.07.2023. godine

1.Lekovi
1.396,42 RSD
2.Energenti
709.499,65 RSD
Ukupno:
710.896,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.07.2023. godine

1.Lekovi
1.396,42 RSD
2.Energenti
709.499,65 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
3.069.817,71 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.557,04 RSD
5.Ostala plaćanja
6.598.202,04 RSD
Ukupno:
10.998.472,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.07.2023. godine