Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.165.059,95 RSD
2.Zaduženje
1.950,00 RSD
3.Odobrenje
484.044,42 RSD
4.Novo stanje
4.647.154,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
23.496,24 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
266.792,71 RSD
3.Ostala plaćanja
605.030,36 RSD
Ukupno:
895.319,31 RSD