Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.835.115,63 RSD
2.Zaduženje
1.003.282,80 RSD
3.Odobrenje
1.047.682,66 RSD
4.Novo stanje
4.879.515,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.08.2020. godine

1.Lekovi
248.257,46 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Aqua system
60.996,14 RSD
3.Lekovi van ugovora
694.029,20 RSD
Ukupno:
1.003.282,80 RSD