Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.059.580,26 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
2.161.233,86 RSD
4.Novo stanje
7.220.814,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.08.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.373.293,20 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,66 RSD
Ukupno:
2.028.709,86 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD