Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.950.830,63 RSD
2.Zaduženje
2.206.112,51 RSD
3.Odobrenje
4.686.177,90 RSD
4.Novo stanje
8.430.896,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.09.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.232.637,11 RSD
2.Ostala plaćanja
1.999.200,00 RSD
Ukupno:
3.231.837,11 RSD