Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.337.668,42 RSD
2.Zaduženje
268.697,00 RSD
3.Odobrenje
101.094,00 RSD
4.Novo stanje
8.170.065,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.09.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
268.697,00 RSD
Ukupno:
268.697,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.09.2021. godine