Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.298.222,32 RSD
2.Zaduženje
1.486.901,13 RSD
3.Odobrenje
1.544.633,07 RSD
4.Novo stanje
11.355.954,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.005.598,28 RSD
Ukupno:
1.005.598,28 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.005.598,32 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
312.648,00 RSD
3.Ostala plaćanja
168.654,81 RSD
Ukupno:
1.486.901,13 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.09.2023. godine