Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
23.877.204,22 RSD
2.Zaduženje
19.328.833,07 RSD
3.Odobrenje
2.768.356,49 RSD
4.Novo stanje
7.316.727,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.10.2020. godine

1.Plate
17.373.795,89 RSD
2.Lekovi
814.093,28 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
316.234,20 RSD
4.Energenti
92.349,48 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
80.058,00 RSD
6.Lekovi van ugovora
652.302,22 RSD
Ukupno:
19.328.833,07 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.10.2020. godine