Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.828.415,95 RSD
2.Zaduženje
330.919,97 RSD
3.Odobrenje
27.220.659,35 RSD
4.Novo stanje
35.718.155,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
106.034,00 RSD
2.Ostala plaćanja
224.885,97 RSD
Ukupno:
330.919,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.10.2021. godine