Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
14.330.249,25 RSD
2.Zaduženje
3.820.349,43 RSD
3.Odobrenje
213.430,00 RSD
4.Novo stanje
10.723.329,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.10.2022. godine

1.Lekovi
6.820,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.967.787,97 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
845.741,46 RSD
Ukupno:
3.820.349,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.10.2022. godine